Slutt på berget av papirutskrifter fra kasseapparater !

I høringsnotat 21. juni 2018 foreslo Skattedirektoratet at kravet til at kassasystemet alltid skal skrive salgskvittering til kunden kan utelates når det benyttes en betalingsløsning som er integrert i kassasystemet.

Skattedirektoratet fastsatte den 21. september 2018 endringer i kassasystemforskrifta i samsvar med høringsnotatet, se § 2-6 fjerde ledd. I tillegg er høringsnotatets definisjon av "integrert betalingsløsning" tatt inn i kassasystemforskrifta § 1-2 ny bokstav s. Finansdepartementet fastsatte samme dag tilhørende endringer i bokføringsforskriften.

Endringen medfører at det ikke er krav om at det fremlegges en utskrift av kassakvitteringen for kunden dersom det benyttes en integrert betalingsterminal i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering.

Alle kasseløsninger som tilfredsstiller kravene i kassasystemforskrifta, har mulighet for integrert terminal.

De som ennå ikke har skaffet seg en slik kasseløsning eller er usikker på om de har har en løsning som kan oppgraderes med integrert betalingsterminal, kan be om en kontroll av dette ved å kontakte www.kontrollelektro.noWebmaster 

Mest lest