eFaktura åpnes for aktører utenfor bank - Payr først i markedet med ny løsning

Fremover vil det være mulig å motta og betale en eFaktura uten å benytte nettbanker. Payr, som er en fintech-startup, er den første aktøren som kan tilby visning og betaling av eFaktura utenfor nettbanken.


eFaktura-tjenesten har gjennomgått en vesentlig modernisering. Frem til nå er det kun banker som har hatt anledning til å vise eFaktura, og har hatt mulighet til å tilby kunden å gjennomføre betalingen av selve fakturaen. Nå er regelverket endret til også å omfatte betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.

Bits AS, som er finansnæringens infrastrukturselskap, legger til rette for standardisering som sikrer en utbredelse av fellesløsninger i banknæringen, samtidig som de legger forholdene til rette for innovasjon og videreutvikling av effektive betalingsløsninger.


- I forhold til moderniseringen av eFaktura har vi oppdatert regelverket slik at det er mulig å åpne opp eFaktura for aktører med andre konsesjonstyper enn full bankkonsesjon, sier administrerende direktør Eivind Gjemdal i Bits AS.


Payr er allerede i gang på eFaktura


Payr har allerede lansert sin løsning i markedet, hvor det nå er mulig å motta eFakturaer direkte på mobilen og med mulighet til betaling uansett hvilken bank kunden benytter
.


— eFaktura er en veldig viktig tjeneste for oss. Med denne integrasjonen slipper våre kunder som bruker Payr til regningsbetaling å forholde seg til flere ulike innlogginger og ulike brukeropplevelser i deres eksisterende nettbanker. De slipper også å flytte eller endre på fakturaavtaler de allerede har satt opp. Alle eFakturaer vil automatisk dukke opp i Payr-appen, ettersom disse avtalene allerede er knyttet opp til kundens fødsels- og personnummer, sier CEO i Payr, Espen Einn.


eFaktura i alle kanaler


— eFaktura er og har vært en viktig tjeneste for en rekke aktører i næringslivet, men potensialet for en videre vekst og ytterligere besparelser er fortsatt tilstede. For å bidra til fortsatt suksess og en videreutvikling av tjenesten har det vært viktig for oss å jobbe etter målsettingen at eFaktura skal være tilgjengelig i alle kanaler. Vi jobber hele tiden med å utvikle innovative løsninger som skal være tilgjengelig i de kanalene forbrukerne ønsker, uttaler Tom Scharning, Senior Vice President i Nets.


Siden lanseringen tilbake i 2001 har om lag 500 millioner regninger blitt betalt med eFaktura. Dette har spart norske bedrifter og offentlig sektor for milliardbeløp. I tillegg har papirmengden i samfunnet blitt betraktelig redusert.


— Ved å bygge videre på eksisterende løsninger fremfor hele tiden lage noe fra bunn, blir det mer effektivt og enklere både for betaler og ikke minst kreditor. Vi ønsker Fintech selskapene velkommen, og Payr er på mange måter et godt eksempel på en aktør som utfordrer oss på en positiv måte.  Vi tror at denne samarbeidsformen og slike aktører over tid også vil bidra til økt bruk og utbredelse av eFaktura, sier Scharning.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:


Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. +47 915 39 846, e-post:
satjo@nets.eu

Eivind Gjemdal, administrerende direktør i Bits AS, tlf. 915 32 218, e-post: eivind.gjemdal@bits.no

Christian Westerberg , CMO i Payr, tlf 951 84 241, e-post: christian@payr.no

Les mer om Payr på Payr.no 

Baard Persson Vaage

Mest lest